2015 05 20 5788

Szanowni Państwo !

Jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do wspierania rozwoju gospodarczego regionu środkowego Pomorza jest Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Słupska SSE to 910 ha gruntów inwestycyjnych, położonych na terenach miast: Słupsk, Ustka, Koszalin, Szczecinek, Lębork, Darłowo i Wałcz oraz gmin: Słupsk, Debrzno, Czarne, Polanów, Karlino, Tychowo, Kalisz Pomorski i Biesiekierz. Dziś Strefa reprezentuje nie tylko przemysł, ale wspiera przede wszystkim powstawanie nowoczesnej gospodarki, opartej o innowacyjne technologie. W tym celu wybudowaliśmy na terenie Strefy Słupski Inkubator Technologiczny. Inkubator to szczególne i jedyne miejsce w naszym regionie, dające szanse i możliwości do nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy firmami strefowymi, lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. Od czerwca 2014 roku w SIT funkcjonuje Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych (ARiSW). Miejsce to dedykowane jest dla przedsiębiorców i kadry inżynierskiej, a także szkół i studentów, które będą mogły na bazie Pracowni pozyskać praktyczną wiedzę i skorzystać z nowoczesnych usług. Mamy nadzieję, że stworzona przez nas nowoczesna infrastruktura w postaci Inkubatora, realizowane przez nas projekty unijne oraz działania związane ze wspieraniem powstawania nowych inwestycji w Słupskiej Strefie przyczynią się do osiągnięcia sukcesu społeczno-gospodarczego naszego regionu. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje we wspólnym kreowaniu gospodarki regionu.

Wywiad z Prezesem PARR S.A. "Myślimy globalnie i działamy lokalnie, dbając przy tym o dobrą markę polskiej gospodarki" ....

Wspólnie tworzymy przyszłość dla innowacyjnej gospodarki. Zapraszam do współpracy z nami.

Mirosław Kamiński - Prezes Zarządu PARR S.A.


logo PARR pl Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (skrót: PARR) powstała w 1994 roku. Działalność PARR S.A skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionalnemu. W ramach Działu Rozwoju Regionalnego PARR S.A. prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.  PARR S.A jest realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ubiegamy się o środki finansowe oraz pomagamy w ich pozyskiwaniu przez różne instytucje. Nasze projekty mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw. PARR S.A. poprzez współpracę z samorządami kreuje klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający rozwojowi lokalnego biznesu. Agencja odgrywa dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych poprzez lokalne MŚP, organizując seminaria i konferencje, promując przedsiębiorstwa na zagranicznych targach, misjach gospodarczych i podczas wizyt studyjnych. Więcej na temat działalności PARR oraz aktualnie realizowanych projektach: www.parr.slupsk.pl

logo SSSE plPARR S.A zarządza od 1997 roku Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną (skrót: SSSE), która jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się wspierając rozwój gospodarczy regionu Pomorza. Słupska SSE to 910,1585 ha gruntów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego (Podstrefy: Słupsk-Włynkówko, Słupsk-Westerplatte, Redzikowo, Wieszyno, Płaszewko, Ustka, Czarne, Debrzno i Lębork) i zachodniopomorskiego (Podstrefy: Darłowo, Koszalin, Wałcz, Szczecinek, Polanów, Tychowo, Laski Koszalińskie, Kalisz Pomorski i Karlinko). Więcej na: www.sse.slupsk.pl

sit logo plPARR S.A. wspiera powstawanie nowoczesnej gospodarki, opartej o innowacyjne technologie. W tym celu wybudowany został w 2012 roku na terenie Strefy Słupski Inkubator Technologiczny (skrót: SIT). Inkubator to szczególne i jedyne miejsce w naszym regionie, które oferuje przyjazny klimat dla rozwoju projektów innowacyjnych. SIT daje szanse i umożliwia nawiązywanie wzajemnych relacji pomiędzy firmami strefowymi, lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. Od czerwca 2014 roku w SIT funkcjonuje Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych (ARiSW). Natomiast w 2015 roku uruchomiliśmy Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii, której głównym elementem jest największa na Pomorzu dachowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 187 kW. Więcej na: www.sit.slupsk.pl

Logo OWESProjekt Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (skrót: OWES) realizowany w ramach VII Priorytetu „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałaniu 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2013 roku. Daje nowe możliwości dla ludzi zainteresowanych sektorem gospodarki jakim jest ekonomia społeczna. Więcej na: www.owes.slupsk.pl

Biuro Pomorskie w chinach logoBiuro Pomorskie w Chinach z siedzibą w Pekinie powstało w dniu 5 stycznia 2009 roku na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy firmą Dragon Era Trade Corporation, działającą na terenie Chin a Agencją Rozwoju Pomorza S.A., mieszczącą się w Gdańsku, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim. Więcej na: www.biuropomorskie.pl

pomorskie fundusz pozyczkowy logoPomorski Fundusz Pożyczkowy wspiera mikro- i małych przedsiębiorców, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez PFP pożyczki na rozwój małych firm, finansowane są ze środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej. Więcej na: www.pfp.gda.pl

 

 

Główni akcjonariusze PARR S.A.:

Urzad Marszalkowski logo slupsk Logo Gmina Slupsk Logo Koszalin

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE