Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Podstawą powołania i działania stref ekonomicznych jest ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 stref i będą działać do końca 2026 roku.
Specjalne strefy ekonomiczne były tworzone w latach 90-tych XX w. i funkcjonują jako instrument pobudzenia gospodarczego tych regionów, w których stan rozwoju gospodarczego odbiegał w sposób znaczący od średniej krajowej. Strefy stanowią, dzięki udzielanej w nich pomocy publicznej, zachętę do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa o sse z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. 42, poz. 274 i z 2008r. 118, poz. 746) wraz z aktami wykonawczymi. Specjalne strefy ekonomiczne są dziś w Polsce skutecznym narzędziem do pozyskiwania i generowania nowych inwestycji nie tylko zagranicznych, ale także kapitału rodzimego. W dobie ogólnoświatowej globalizacji inwestorzy szukają optymalnych warunków pod lokalizację swoich projektów inwestycyjnych, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia. Przewaga korzyści finansowych i końcowy efekt w postaci zysku decyduje o wyborze przez inwestora konkretnego państwa, a następnie konkretnego regionu i gminy. Inwestorzy bardzo dokładnie analizują miejsce i otoczenie dla swoich projektów. (fot. archiw. PARR)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku została ustanowiona Zarządzającym Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną (skrót: SSSE) na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku (Dz. U. 135 poz. 905). PARR S.A zarządza SSSE, która jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się wspierając rozwój gospodarczy regionu słupskiego i Pomorza Środkowego. Rolą Zarządzającego SSSE jest pełnienie niezbędnych funkcji związanych z zarządzaniem i rozwojem Strefy. Wieloletnia współpraca i partnerskie kontakty PARR S.A. z administracją rządową i samorządową, urzędami pracy, instytucjami dokształcania, szkołami, czy firmami okołobiznesowymi pozwalają na zapewnienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy inwestorom.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (skrót: SSSE), zarządzana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, obejmuje swym zasięgiem atrakcyjnie zlokalizowane grunty inwestycyjne na terenie Pomorza Środkowego. Strefa składa się z 18 podstref zajmujących łącznie ponad 910,1585 ha, położonych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Wszystkie Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce będą funkcjonowany do dnia 31.12.2026 r.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje tereny inwestycyjne, zlokalizowane w miastach i gminach województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. SSSE operuje na terenach o wysokiej stopie bezrobocia. Dla takich gmin, strefa stwarza możliwość pozyskania inwestorów, zmniejszenie bezrobocia oraz rozwój infrastruktury lokalnej. Dla gminy wybór inwestora oznacza nie tylko nowe miejsca pracy i szansę na zmniejszenie bezrobocia, ale przede wszystkim podnoszenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez rozwój w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. To także budowa relacji między firmami już istniejącymi na rynku z inwestorami strefowymi. Funkcjonowanie gminy i jej współpraca ze spółkami zarządzającymi strefami powoduje również korzyści w postaci wzrostu poziomu świadomości i wiedzy pracowników gminy na temat właściwego przygotowania oferty, w tym usprawienia procedur administracyjno-prawnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Posiadamy największy wybór terenów inwestycyjnych na Pomorzu.

Mapa Podstref Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (kliknij na mapę, aby ją powiększyć)

PARR mapka podstrefy2016

Podstrefy Słupskiej SSE w województwie pomorskim:

Słupsk-Włynkówko (100,2801 ha)
Słupsk-Westerplatte (38,4683 ha)
Redzikowo (63,3665 ha)
Wieszyno (82,1608 ha)
Ustka (9,1497 ha)
Debrzno (9,8736 ha)
Czarne (7,9157 ha)
Lębork (18,7968 ha)
Płaszewko (7,7796 ha)

Podstrefy Słupskiej SSE w województwie zachodniopomorskim:

Koszalin (150,1655 ha)
Szczecinek (97,6339 ha)
Wałcz (56,7961 ha)
Polanów (37,0116 ha)
Laski Koszalińskie (17,58 ha)
Tychowo (5,0448 ha)
Karlinko (180,0846 ha)
Kalisz Pomorski (9,3866 ha)
Darłowo (18,6643 ha)

Kontakt w sprawie uzyskania oferty:

tel. 59 840 11 73 lub 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

redzikowo 10 17522r12 DJI 0010 Resizer 1280

OFERTA

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE