22.02.2024 Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Miasto Słupsk

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 46/94 o pow. 2,3564 ha (KW nr SL1S/00109424/1) przeznaczona częściowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, położona na terenie miasta Słupska, przy ul. Portowej 15 (obręb 0001, Miasto Słupsk).

Czytaj więcej...

23.02.2024 Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Miasto Koszalin

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/58 o pow. 2,1107 ha (KW nr KO1K/00124274/0) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty, składy i magazyny, położona na terenie Miasta Koszalin (obręb 0006, Miasto Koszalin).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Koszalin”.
Cena wywoławcza netto: 2.840.000,00 zł
Postąpienie minimalne: 28.400,00 zł
Wadium: 284.000,00 zł

Czytaj więcej...

04.04.2024 przetarg na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

Czytaj więcej...

27.03.2024 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami