18.09.2020 - Przetarg Podstrefa Wałcz

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządca Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwsze ustne przetargi ograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych niżej, mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nieruchomości gruntowe niezabudowane opisane w pozycji nr 1 i nr 2, położone są w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej.

Treść ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj

Opublikowano: 2020.07.02 MW.

14.08.2020 - I przetarg Podstrefa Wałcz

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A działająca jako Zarządzający  Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.
Treść ogłoszenia o przetargu do pobrania tutaj

Czytaj więcej...

17.06.2020 - III przetargi ustne na zakup nieruchomości w Podstrefie Lębork Słupskiej SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do III przetargów ustnych nieograniczonych, organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami