22.02.2024 Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Miasto Słupsk

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 46/94 o pow. 2,3564 ha (KW nr SL1S/00109424/1) przeznaczona częściowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, położona na terenie miasta Słupska, przy ul. Portowej 15 (obręb 0001, Miasto Słupsk).

Czytaj więcej...

23.02.2024 Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Miasto Koszalin

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/58 o pow. 2,1107 ha (KW nr KO1K/00124274/0) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty, składy i magazyny, położona na terenie Miasta Koszalin (obręb 0006, Miasto Koszalin).

Czytaj więcej...

2024.02.21 Webinarium: Czy ja też odpowiadam za podatki? Pytania, które powinni sobie zadać członkowie zarządu niezależnie od zakresu swoich obowiązków

Szanowni Przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy członków zarządu i nie tylko na webinar poświęcony odpowiedzialności finansowej i podatkowej.

Webinarium: "Czy ja też odpowiadam za podatki? Pytania, które powinni sobie zadać członkowie zarządu niezależnie od zakresu swoich obowiązków"

li webinarium odpowiedzialnosc

Data i godzina: 21 lutego 2024 r.10:00-11:00

Rejestracja: link

Czytaj więcej...

04.04.2024 przetarg na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

Czytaj więcej...

31.01.2024 Webinar Deloitte: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zapraszamy na webinar, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omówią wprowadzone niedawno regulacje umożliwiające wielu przedsiębiorcom nabycie gruntu, którym dotychczas władali jako użytkownicy wieczyści. Nowe regulacje dotyczące nabycia własności gruntu przez użytkownika wieczystego

Bezpłatne seminarium on-line: 31 stycznia 2024 r., godz. 10:00 – 10:45

Czytaj więcej...

27.03.2024 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

Czytaj więcej...

Ankieta potrzeb wsparcia firm w zakresie gospodarki odpadami

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie doświadczeń oraz potrzeb pomorskich firm w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

ankieta GOZ

Ankieta jest działaniem poprzedzającym planowany do realizacji projekt strategiczny pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasadami gospodarki cyrkularnej (GOZ)”.

Projekt zostanie złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Partnerami, w tym Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą na ocenę aktualnej sytuacji w województwie oraz pozwolą na określenie obszarów gdzie należy podjąć działania wspierające przedsiębiorstwa w zakresie transformacji GOZ.

Projekt planowany do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027, Obszar – Środowisko, Podprogram – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (nr SIP LIFE-2023-STRAT-ENV-SIP-two-stage) przewiduje różne formy wsparcia dla pomorskich przedsiębiorców.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami