Trzy samorządy z obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymają środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Na liście rankingowej piątej edycji konkursu z całej Polski tylko 52 projekty otrzymają bezzwrotne dofinansowanie na rozwój stref przemysłowych. Z obszaru oddziaływania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej środki zostały przyznane Gminie Słupsk, Miastu Słupsk i Miastu Koszalin. Samorządom serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Śniadanie biznesowe "Kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców" z Powiatu Kościerskiego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Starosta Powiatu Kościerskiego, Burmistrz Miasta Kościerzyna oraz Kaszubski Związek Pracodawców zapraszają na śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców.

W dniu 20.10.2022 r. zawitamy do Powiatu Kościerskiego i przedstawimy szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z tego obszaru.

Czytaj więcej...

02.12.2022 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający  Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Czytaj więcej...

17.11.2022 Szczecinek - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

Czytaj więcej...

26.09.22 Konferencja „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz Open Eyes Economy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji z cyklu Solidarni w Rozwoju – „Przedsiębiorstwa i samorządy na zielonej ścieżce rozwoju”, która odbędzie się 26 września 2022 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej 13b w Słupsku.

„Solidarni w rozwoju” to popularny nie tylko wśród przedsiębiorców i samorządowców cykl konferencji organizowanych w województwie pomorskim. Jest on firmowany przez Open Eyes Economy, czyli ogólnopolski ruch społeczno-intelektualny, integrujący różnorodne środowiska zawodowe i lokalne, a także wszystkie pokolenia i grupy światopoglądowe.

Grafika poziom

W programie konferencji znajdą się nazwiska wybitnych ekspertów oraz liderów opinii publicznej.

Wydarzenie otworzy prelekcja prof. Jerzego Hausnera z Open Eyes Economy poświęcona zależnościom między gospodarką a klimatem.

Nie zabraknie także przedstawicieli środowisk akademickich (Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku), a także kluczowych dla regionu instytucji otoczenia biznesu – Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Wydarzenie otworzy prelekcja prof. Jerzego Hausnera z Open Eyes Economy poświęcona zależnościom między gospodarką a klimatem.

Organizatorom konferencji przyświeca idea wypracowania lokalnej ścieżki zróżnicowanego rozwoju, która zakłada współpracę wielu środowisk w danym miejscu.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami