Szkolenia - Biznes Społecznie Odpowiedzialny

W ramach programu "Solidarność ekonomiczna", realizowanego w partnerstwie przez Miasto Słupsk i Centrum Inicjatyw Obywatelskich, można wziąć udział w szkoleniu. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w jednym z dwóch proponowanych terminów.

Czytaj więcej...

Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych - konkurs na operatora projektu grantowego

Instytucja pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przewiduje się wybór jednego beneficjenta - operatora projektu grantowego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług badawczo-rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Konsultacje podatkowe w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z realizacji nowej inwestycji

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na podstawie §5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. poz. 122) rozpoczęty został proces konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów uzyskiwanych przez podatników w związku z realizacją nowej inwestycji, określonej decyzją o wsparciu.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami