Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 46/94 o pow. 2,3564 ha (KW nr SL1S/00109424/1) przeznaczona częściowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, położona na terenie miasta Słupska, przy ul. Portowej 15 (obręb 0001, Miasto Słupsk).

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/58 o pow. 2,1107 ha (KW nr KO1K/00124274/0) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty, składy i magazyny, położona na terenie Miasta Koszalin (obręb 0006, Miasto Koszalin).

Szanowni Przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy członków zarządu i nie tylko na webinar poświęcony odpowiedzialności finansowej i podatkowej.

Webinarium: "Czy ja też odpowiadam za podatki? Pytania, które powinni sobie zadać członkowie zarządu niezależnie od zakresu swoich obowiązków"

li webinarium odpowiedzialnosc

Data i godzina: 21 lutego 2024 r.10:00-11:00

Rejestracja: link

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zapraszamy na webinar, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omówią wprowadzone niedawno regulacje umożliwiające wielu przedsiębiorcom nabycie gruntu, którym dotychczas władali jako użytkownicy wieczyści. Nowe regulacje dotyczące nabycia własności gruntu przez użytkownika wieczystego

Bezpłatne seminarium on-line: 31 stycznia 2024 r., godz. 10:00 – 10:45

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami