newsletter PARR nr 4/2020 - Wsparcie w walce z COVID-19