Jak otrzymać wsparcie?

5 kroków do uzyskania wsparcia
1. Skonsultuj pomysł inwestycyjny
1. Skonsultuj pomysł inwestycyjny
Skontaktuj się z PARR, aby omówić swój pomysł na inwestycję i uzyskać informacje o warunkach oraz korzyściach wsparcia.
2. Wniosek
2. Wniosek
Wypełnij wniosek, który zawiera opis projektu inwestycyjnego, plan biznesowy i przewidywane korzyści ekonomiczne oraz społeczne.
3. Analiza wniosku
3. Analiza wniosku
Eksperci PARR przeanalizują Twój wniosek, sprawdzając, czy spełnia kryteria do otrzymania wsparcia.
4. Decyzja o wsparciu
4. Decyzja o wsparciu
Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, otrzymasz decyzję o wsparciu dzięki, której będziesz zwolniony z podatku dochodowego.
5. Rozpoczęcie i realizacja inwestycji
5. Rozpoczęcie i realizacja inwestycji
Pamiętaj, że nie możesz rozpocząć inwestycji przed uzyskaniem decyzji o wsparciu.
Jesteś zainteresowany?

Solverwp- WordPress Theme and Plugin