Support

PSI Logo

Hello, this page is under construction. We have to translate this page, so if You want to read this now, please use Google Translate for example.

 

W dniu 4 września 2018r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 z dn. 10.05.2018r. - treść poniżej). Tym samym każda firma planująca realizację nowego projektu inwestycyjnego lub reinwestycję, wpisująca się w kryteria opisane w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej (Dz.U. poz. 1713 z dn. 28.08.2018r. - treść poniżej), może ubiegać się o tzw. uzyskanie decyzji o wsparciu. Na podstawie decyzji o wsparciu będzie mogła taka firma korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, po spełnieniu określonych przepisów prawa. 

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru we właściwości Słupskiej SSE (patrz mapa), którzy planują realizację nowych inwestycji lub reinwestycji do kontaktu z nami w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję. Jednoczęśnie zachęcamy samorządy z przypisanego obszaru zarządzanego przez Słupską SSE do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsługi inwestorów.

Przedsiębiorcy planujący realizację nowych inwestycji na w/w obszarze mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą informacją dotyczącą funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

Obszar działań

Ulgi podatkowe

Dokumenty

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. 59 840 11 73

Opublikował: MK