Projekty aktów prawnych/nowelizacje

 1. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 20 marca 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 360)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf

   

 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.
  Projekt - pobierz.pdf

   

 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw 2010.
  Projekt - pobierz.pdf

   

 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw 2012.
  Projekt - pobierz.doc