Szkolenie dla słupskich przedsiębiorców „Przewodnik po narzędziach AI Chat GPT, Midjourney i inne”, 22.11.2023

Szkolenie dla słupskich przedsiębiorców „Przewodnik po narzędziach AI – Chat GPT, Midjourney i inne”, 22.11.2023

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Miasto Słupsk zapraszają słupskich przedsiebiorców na szkolenie „Przewodnik po narzędziach AI – Chat GPT, Midjourney i inne”

Szkolenie odbędzie się: 22.11.2023r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13b, Słupsk, sala 2.

Sztuczna inteligencja (AI) otwiera przed nami nowe, fascynujące możliwości. Badania Uniwersytetu Harvarda wskazują, że dzięki niej możemy zwiększyć wydajność i jakość naszej pracy nawet o 40%.

Podczas szkolenia zajmiemy się tym, jak wykorzystać potencjał Sztucznej Inteligencji. Dowiecie się, jak te narzędzia działają i jak ich używać. Skupimy się na generatorach tekstowych, takich jak Chat GPT, które pozwalają na bezwysiłkowe tworzenie wysokiej jakości tekstów, oraz na generatorach graficznych typu Midjourney czy DALL-E, dzięki którym każdy może kreować imponujące grafiki, zdjęcia i wizualizacje. Poznacie nie tylko teorię, ale też zobaczycie praktyczne wykorzystanie Sztucznej Inteligencji.

Otrzymacie Państwo wiedzę która jest zarówno przydatna, jak i po prostu będzie bardzo ciekawa.


Czego się dowiecie:

 • Czym są narzędzia wspomagane AI (Sztuczną Inteligencją) ?
 • Jak używać generatorów tekstowych – na przykładzie Chat GPT?
 • Jak używać generatorów graficznych – na przykładzie Midjourney?
 • Jak znaleźć wyspecjalizowane narzędzia odpowiadające Waszym specyficznym potrzebom?
 • Jak pisać komendy, które pozwalają sprawnie używać narzędzi AI?
 • Jak dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie narzędzi AI?

Program szkolenia:

 • 09:45-10:00 – Powitalna kawa
 • 10:00-11:30 – Szkolenie w formie wykładu
 • 11:30-11:45 – Sesja Q&A
 • 11:45-12:00 – Kawa i rozmowy kuluarowe

REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/szkolenienarzedziaai/


PROWADZĄCY: 

Jan Rudziński – przedsiębiorca zajmujący się innowacjami. Specjalizuje się w zakresie sztucznej inteligencji, budowy startupów oraz rozwoju biznesu za pomocą nowych produktów i technologii. Jan pomagał rozwijać innowacje zarówno globalnym korporacjom, jak i małym lokalnym firmom. Jego działania przyczyniły się do wprowadzenia licznych nowych produktów i usług w Polsce i za granicą. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i warsztaty m.in. dla największych polskich i globalnych korporacji.


WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. 

Szkolenie dedykowane jest jedynie dla przedsiębiorców. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: promocja@parr.slupsk.pl w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.


PARTNER SAMORZĄDOWY :

 • Miasto Słupsk – Słupsk to tuż po Metropolii Trójmiejskiej ważne centrum gospodarczo – kulturalne, naukowe i turystyczne w regionie Pomorza Środkowego. Słupsk liczy ok. 89 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 43 km2Jest to atrakcyjne miejsce dla rozwoju biznesu i nowoczesnych trendów oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego.

ORGANIZATOR / KONTAKT :

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73promocja@parr.slupsk.pl

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin