Podstrefa "Koszalin"

Powierzchnia: 150,1655 ha

Powstanie podstrefy-historia włączeń:
22,00 ha – 2003 r. (rozporządzenie: Dz. U. 186, poz. 1816)
9,1465 ha – 2006 r. (rozporządzenie: Dz. U. 118, poz. 804)
59,7859 ha – 2007 r. (rozporządzenie: Dz. U. 179, poz. 1270)
23,2591 ha – 2012 r. (rozporządzenie: Dz. U. 2012, poz. 360)
45,1205 ha – 2015 r. (rozporządzenie: Dz.U. 2015, poz. 166)

W 2014 roku wyłączono z Podstrefy „Koszalin” obszar o pow. 9,1464 ha (Dz.U. 2014, poz. 722).

 

Lokalizacja: podstrefa położona jest w zachodniej części miasta Koszalina w obrębie drogi krajowej nr 6 Szczecin-Gdańsk, będącej częścią międzynarodowej drogi E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi nr 11 łączącej Koszalin z Kołobrzegiem i Poznaniem. Teren podstrefy zlokalizowany jest w przemysłowej dzielnicy wzdłuż południowej granicy miasta Koszalina w rejonie ulic: Mieszka I, BOWiD i Strefowej, 4 km od centrum Koszalina.

 

Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”  – tereny m.in.: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

Komunikacja:

Najbliższa droga krajowa:
  • droga krajowa nr 6 (Szczecin-Gdańsk) (2,0 km)
  • droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg-Koszalin-Poznań-Bytom) (6,5 km)
Najbliższy port lotniczy:
  • Szczecin-Goleniów (115 km), Gdańsk-Rębiechowo (175 km)
Najbliższy port morski:
  • Świnoujście (155 km) – port dla ładunków drobnicowych w tym kontenerowych, terminal portowy
  • Gdynia (178 km) – port dla ładunków drobnicowych i kontenerowych, terminal portowy
Najbliższa stacja i bocznica kolejowa:
  • Koszalin (3,5 km)

Oferta inwestycyjna dostępna na stronie Urzędu Miasta Koszalin:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin