Podstrefa "Wałcz"

Powierzchnia: 56,7961 ha (Dostępne: 34,5 ha)

Powstanie podstrefy – historia włączeń:
w 2007 roku – 25,9710 ha (rozporządzenie: Dz.U.179, poz.1270)
w 2012 roku – 30,8251 ha (rozporządzenie: Dz.U. 2012, poz. 360)

 

Lokalizacja: podstrefa „Wałcz” składa się z dwóch obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 56,7961 ha, złożonych z kilkudziesięciu działek o różnej wielkości(możliwość scalenia lub podziału działek pod potrzeby konkretnego inwestora).

 • Pierwszy obszar (25,9710 ha) to tereny inwestycjne zlokalizowane w przemysłowej części miasta Wałcza w rejonie ulic: Budowlanych, Południowej. W niedalekiej odległości znajduje się skrzyżowanie dwóch dróg krajowych nr 10 i nr 22 (DK nr 10, Lubieszyn-granica PL/DE – Szczecin-Bydgoszcz-Płońsk), (DK nr 22, Grzechotki – granica PL/RUS – Kostrzyn nad Odrą-Grzechotki).
 • Drugi obszar (30,8251 ha) to tereny przy ul. Kołobrzeskiej. Obszar posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 163 (Kołobrzeg-Poznań). Oddalony jest ok. 2,5 km od drogi krajowej nr 10 (DK nr 10, Lubieszyn-granica PL/DE – Szczecin-Bydgoszcz-Płońsk) oraz droga krajowa nr 22 (DK nr 22, Grzechotki – granica polsko-rosyjska do Kostrzyna-granica z Niemcami).

Przeznaczenie terenu:

Komunikacja

 • Najbliższa droga krajowa:
  DK nr 22 (Grzechotki-Kostrzyn)
  DK nr 10 (Lubieszyn-Płońsk)
 • Najbliższy port lotniczy:
  Poznań-Ławica (120 km),
  Szczecin-Goleniów (155 km)
 • Najbliższy port morski:
  Świnoujście (225 km) – port dla ładunków drobnicowych, w tym kontenerowych, terminal portowy
 • Najbliższa stacja i bocznica kolejowa:
  Wałcz (obszar 1 – 1,5 km, obszar 2 – 3,5 km)

Tereny inwestycyjne na „Wale Pomorskim”

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje blisko 57 ha gruntów inwestycyjnych w Mieście Wałcz (województwo zachodniopomorskie), zlokalizowanych w dwóch kompleksach. Pierwszy kompleks o pow. 25,9 ha w okolicy ul. Budowlanych zlokalizowany jest w odległości 0,5 km od drogi krajowej nr 10 (Lubieszyn-Płońsk) oraz 0,6 km od drogi krajowej nr 22 (Kołobrzeg-Wałcz), stanowiącej fragment trasy międzynarodowej Berlin-Kaliningrad. Drugi kompleks w rejonie ul. Kołobrzeskiej o powierzchni 30,8 ha znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 163 (Kostrzyn nad Odrą – polsko-rosyjskie przejście graniczne w Grzechotkach).

Obejrzyj krótki spot reklamowy prezentujący Podstrefę Wałcz Słupskiej SSE

Powierzchnia:

Blisko 57 ha gruntu zlokalizowanych w 2 kompleksach. W pierwszym kompleksie pozostało ok. 5 ha wolnych terenów, drugi to jeden duży kompleks wolny pod nowe inwestycje.

 

Odległości (czas w nawiasie oznacza czas podróży samochodem osobowym):

 • 0,2 km do bocznicy kolejowej (1 min)
 • 0,4 km dworca PKP (2 min)
 • 1 km do centrum Wałcza (4 min)
 • 131 km do lotniska Poznań-Ławica (1h 55 min)
 • 134 km do Poznania (2h 5 min)
 • 145 km do Szczecina (2h 5 min)
 • 165 km do lotniska Szczecin-Goleniów (2h 10 min)

Uzbrojenie:

Do terenu inwestycyjnego doprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody i gazu. Warunki przyłączenia określa gestor poszczególnych elementów infrastruktury technicznej. Oba kompleksy posiadają dostęp do dróg.

 

Funkcja terenu:

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Wałczu nr IV/SXLII/340/06 z dnia 17.10.2006r.) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Wałcz z dnia 23.10.2012r. nr VI/SXXVIII/157/12) – teren Podstrefy „Wałcz” przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową.

 

Ludność regionu i bezrobocie:

 • Miasto Wałcz: 25 100 mieszkańców
 • Bezrobocie w powiecie wałeckim: 8,9% (wg danych z WUP woj. zachodniopomorskiego na 31.03.2020r.)

Firmy inwestujące w Wałczu i regionie – potencjał do kooperacji:

Ponadto w Wałczu funkcjonuje Klaster Metalowy Metalika. Skupia on przedsiębiorca z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Firmy działające w ramach klastra osiągają sprzedaż na poziomie 320 mln PLN, zatrudniając około 2300 pracowników.

 

Edukacja:

Działające w Wałczu uczelnie i szkoły tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Technikum Budowlane, Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, dwa Licea Ogólnokształcące, szkoła zawodowa kształcąca tokarzy, ślusarzy monterów mechatroników, techników spedycji i wielu innych oraz sieć gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli gwarantują wysoką jakość lokalnego rynku pracy oraz wysokie kwalifikacje dostępnych kadr, a także dogodne warunki dla ich rodzin.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu – kształci na kierunkach: administracji, finansów i rachunkowości, informatyki w biznesie, zarządzania i inżynierii produkcji. Ponadto przy uczelni działa Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe. 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – prowadzi dwie szkoły – Zawodówkę, która kształci techników spedytorów, handlowców, mechatroników, a także na podstawie zasadniczej szkoły zawodowej: monterów mechatroników, ślusarzy, operatorów obrabiarek skrawających; oraz „Budowlankę” kształcącą na kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik elektryk, technik budowy dróg, technik logistyk i inne.

Wałecka Akademia Wiedzy – prowadzi liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz policealną szkołę zawodową na kierunkach: technik administracji, technik archiwista, technik informatyk i innych.

 

W wolnym czasie zapraszamy na:

 • Liczne szlaki turystyczne piesze, rowerowe i kajakowe
 • Wędkarstwo – w Wałczu znajdują się liczne jeziora (dwa największe : Raduń i Jezioro Zamkowe w centrum miasta) obfitujące w ryby
 • Skansen Fortyfikacyjny „Grupa Warowna Cegielnia”
 • Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” – basen, siłowania, odnowa biologiczna
 • Morzycówka – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
 • Wałeckie Centrum Kultury zaprasza na spektakle teatralne, koncerty, kabarety, imprezy plenerowe min. największe na Pomorzu Zachodnim wydarzenie promujące aktywny wypoczynek nad wodą
 • Festiwal Dwóch Jezior

Solverwp- WordPress Theme and Plugin