Szczecinek

Podstrefa "Szczecinek"

Powierzchnia: 97,6339 ha (Dostępne: 17 ha)

Powstanie podstrefy – historia włączeń:

 • w 2005 roku – 42,1309 ha (rozporządzenie: Dz.U. 189, poz.1593)
 • w 2007 roku – 53,3808 ha (rozporządzenie: Dz.U. 179, poz.1270)
 • w 2016 roku – 2,1207 ha (rozporządzenie: Dz.U. 2016, poz. 218)

 

Lokalizacja: Szczecinek jest ważnym węzłem drogowym. Krzyżują się tu szlaki wschód-zachód (Gdańsk-Szczecin) – droga krajowa nr 20 i północ-południe (Bytom-Kołobrzeg) – droga krajowa nr 11. Ponieważ wszystkie drogi krajowe przebiegają przez tereny zabudowane miasta, przewidziane jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta poprzez zaprojektowanie obwodnicy Szczecinka z wykonaniem czterech węzłów drogowych umożliwiających wjazd do miasta ze wszystkich kierunków oraz do terenów podstrefy.

 

W Szczecinku wyodrębniono 9 kompleksów inwestycyjnych, które wchodzą w skład Słupskiej SSE:

 • kompleksy I-IV – ul. Waryńskiego (zagospodarowane przez firmę „Kronospan Szczecinek” Sp. z o.o.)
 • kompleks nr V – ul. Narutowicza, (2,09 ha)
 • kompleks nr VI – ul. Łukasiewicza i Harcerskiej, (4,1044 ha)
 • kompleks nr VII – ul. Koszalińska przy drodze krajowej S11, (8,6050 ha)
 • kompleks nr VIII – ul. Koszalińska przy drodze krajowej S11, (1,96 ha)
 • kompleks nr IX – ul. przy ul. Waryńskiego i Leśnej, (32 ha) – teren zajęty

Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  – tereny m.in.: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

 

Komunikacja:

 • Najbliższa droga krajowa/autostrada:
  DK nr 20 (Stargard Szczeciński-Szczecinek-Gdynia)
  DK nr 11 (Kołobrzeg-Szczecinek-Bytom)
 • Najbliższy port lotniczy:
  Szczecin-Goleniów (145 km)
  Bydgoszcz (135 km)
 • Najbliższy port morski: Świnoujście (180 km) – port dla ładunków drobnicowych w tym kontenerowych, terminal portowy
 • Najbliższa stacja i bocznica kolejowa: Szczecinek (w zależności od lokalizacji kompleksu ok 1-4 km)

Pełna oferta terenów inwestycyjnych na stronie:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin