Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko oraz koszty przedsiębiorcy dotąd nie wybierali w swoich strategiach rozwoju.

 Realizacja branżowych programów promocji odbywać się będzie dla następujących branż:

◾Sprzęt medyczny,
◾Maszyny i urządzenia,
◾Kosmetyki,
◾IT/ICT,
◾Biotechnologia i farmaceutyka,
◾Moda polska,
◾Budowa i wykańczanie budowli,
◾Jachty i łodzie,
◾Meble,
◾Polskie specjalności żywnościowe,
◾Usług prozdrowotnych,
◾Części samochodowe i lotnicze.
Wybór wyżej wymienionych branż poprzedzony został wieloaspektową analizą danych uzyskanych z różnych źródeł informacji.

W ramach prac przygotowawczych Ministerstwo Rozwoju zleciło dwóm niezależnym instytutom badawczym przeprowadzenie analizy innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki o charakterze proeksportowym, które można promować na rynkach zagranicznych.

Każdy z instytutów, wykorzystując różnorodne wskaźniki makroekonomiczne, stworzył listę dwudziestu branż i produktów proeksportowych o potencjale wizerunkowym, które wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Ministerstwo Rozwoju przeanalizowało także wyniki opracowań w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Opracowania przygotowały trzydzieści dwie organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Uwzględniając całą pozyskaną wiedzę nt. priorytetowych branż polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju stworzyło macierz, na podstawie której wyłoniło dwanaście wyżej wymienionych branż.

Dla branż opracowane zostaną szczegółowe zakresy programów promocji, w których określone zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców, na uczestnictwo, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR oraz działania ogólne promujące całą branżę – finansowane ze środków poddziałania 3.3.2 PO IR.

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych.

AJ, 24.02.2017

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami