20 lutego br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”.

Konferencję zorganizowała Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza wspólnie z Wydziałem Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W spotkaniu wzięli udział Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Konferencja przeznaczona była dla pracodawców, przedstawicieli powiatów województwa zachodniopomorskiego, dyrektorów szkół i placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jej celem było przedstawienie informacji na temat możliwości podniesienia efektywności kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych oraz budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego ze szkołami.

Więcej informacji o wydarzeniu, w którym brali udział również przedstawiciele Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można znaleźć  na stronie Kuratorium.

Opublikowano: 2018.02.22 MK