NCBR dla Firm 21.11.2018Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym zaprezentowana zostanie oferta wsparcia Narodowego Centrum badań i Rozwoju (NCBR) dla rozwoju biznesu. Eksperci z NCBR zaprezentują możliwości pozyskania dotacji na działania, które pozwolą firmie na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Agenda spotkania - 21.11.2018r.

09:45 – 10:00 rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 11:15 spotkanie – część I. Powitanie i wprowadzenie
prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój
+ pytania od uczestników

11:15 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 12:30 spotkanie – część II
prezentacja działań skierowanych do przedsiębiorców realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / prezentacja beneficjenta NCBR, który uzyskał dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój / prezentacja działań innych podmiotów*
+ pytania uczestników

12:30– 13:00 lunch i zakończenie spotkania

Rejestracja: KLIKNIJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami