Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapraszają na spotkanie inaugurujące nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie pomorskim. BGK współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) jako pośrednik finansowy w działaniu 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014­–2020 (RPO WP 2014–2020).

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 r., o godzinie 11, w Starym Maneżu przy ul. J. Słowackiego 23 w Gdańsku Wrzeszczu (na terenie Garnizonu Kultury).

Więcej informacji na stronie BGK

opublikowano 12.02.2019 K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami