Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do składania wniosków w programie "Pożyczka na rozwój". Oferowane wsparcie w ramach pożyczki na rozwój to nawet 500 tys. zł ze stałym oprocentowaniem na poziomie od 2,5% w skali roku oraz refundacja wkładu własnego - nawet do 40 tys. zł! By się rozwijać, małe firmy wymagają inwestowania, tak samo jak te duże. Mają jednak dużo mniejsze możliwości zdobycia finansowania na rynku. Mogą za to liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, m.in. w ramach programu „Pożyczka na rozwój”.

Mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat, mogą starać się o pożyczkę w wysokości od 75 tys. zł do 500 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia, zakup oprogramowania i jego integrację z parkiem maszynowym oraz systemami IT funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wnioski można skąłdać do 7.października br. za pośrednictwem generatora wniosków lub na spotkaniu informacyjnym 9 września w siedzibie PARP w Warszawie.

Na spotkanie informacyjne mozna się zarejestrować za pośrednictwem strony - link.

Więcej infomacji na stronie

opublikowano 24.6.2019 K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami