Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków jest wyłonienie przedsiębiorców z sektora MŚP rozpoczynających działalność na terenie województwa pomorskiego, którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci Stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze: wnioski należy składać w terminie od 7.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Więcej informacji wraz z załaczniekami dostęne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - link.

opublikowano 05.09.2019r. - K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami