W dniu 9 sierpnia br. Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W dniu 14 sierpnia 2019 r. nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod pozycją 1524, stając się częścią obowiązującego porządku prawnego.

Postanowienia przedmiotowej ustawy modyfikują wybrane, funkcjonujące obecnie w obrocie prawnym, definicje legalne ustawy o odnawialnych źródłach energii, doprecyzowują zasady kumulacji pomocy inwestycyjnej, a także przewidują wydłużenie okresu, w którym beneficjentom systemu aukcyjnego przysługiwać będzie wsparcie określone w ustawie.

Zmiany wynikające z nowelizacji dotknęły także koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, uzależniając możliwość jej uzyskania od spełnienia wymagań dotyczących wieku urządzeń wytwórczych oraz posiadania przez nie ważnych potwierdzeń zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklaracji zgodności z właściwymi normami.

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 30 października 2019 w Warszawie.

Program i tekst znowelizowanej ustawy dostępny jest na stronie - link.

opublikowano: 22.10.219r., K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami