Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi szereg działań ukierunkowanych na rozwój społeczno - gospodarczy regionu. Jednym z narzędzi jest program Polska Strefa Inwestycji, który jest szansą w rozwoju zarówno dla przedsiębiorców jak i samorządów. Jako uzupełnienie kompleksowych działań realizowany jest również partnerski projekt mający na celu podniesienie standardów obsługi inwestora dla samorządowców z województwa pomorskiego. Zapraszamy samorządy do udziału w projekcie. Rekrutacja JST trwa do końca marca 2020r.

PARR w ramach zarządzania obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podejmuje szereg działań na rzecz zacieśniania współpracy z samorządami w celu szeroko-rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki programowi Polska Strefa Inwestycji zarówno lokalni przedsiębiorcy działający w danej gminie, jak i inwestorzy zewnętrzni, mają szansę uzyskania wsparcia w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. W myśl hasła „Cała Polska Strefą Ekonomiczną” zachęty dla przedsiębiorców dostępne są na terenie całego kraju, zarówno dla inwestycji realizowanych na własnej działce, jak i na nieruchomości objętej statusem Strefy. Dodatkowo wspólnie z gminami identyfikowane są nowe tereny inwestycyjne, które mogą stanowić ofertę dla potencjalnych inwestorów, wspierając dany samorząd w promocji ich atrakcyjności inwestycyjnej.

Z nowego instrumentu wsparcia w obszarze SSSE skorzystało już 9 przedsiębiorców. Firmy zadeklarowały inwestycje na poziomie blisko 420 mln zł i stworzą 125 nowych miejsc pracy. W ramach kryteriów jakościowych zadeklarowały między innymi utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i wspieranie zdobywania wykształcenia. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gospodarki i oczekiwań przedsiębiorców PARR ze Słupska w partnerstwie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska realizuje projekt pn. „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Skierowany jest on do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Główne wsparcie w ramach projektu to działania audytowe, szkoleniowe i doradcze oraz wdrożenie lub doskonalenie standardów obsługi inwestora. Udział samorządów w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji na polu urząd – inwestor/przedsiębiorca.


PARR odpowiada za rekrutację i organizację projektu na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, lęborskiego, słupskiego oraz Miasta Słupsk. Łącznie może zostać przyjętych 20 JST z tego obszaru. Pierwszą z gmin, która podpisała umowę na wdrożenie standardów obsługi inwestora jest Gmina Przechlewo.

DSC 0139 resized

PARR zaprasza i zachęca wszystkie zainteresowane samorządy do udziału w projekcie.
REKRUTACJA trwa! Szczegóły i warunki naboru są publikowane na stronie internetowej www.parr.slupsk.pl (bezpośredni link), a także na stronie Lidera projektu (bezpośredni link).


Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa pomorskiego. Przewiduje się, że projektem zostanie objętych około 60 jednostek samorządu. Korzyści dla JST biorących udział w projekcie to przede wszystkim podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi inwestora oraz wdrożenie czy udoskonalenie standardów obsługi inwestora - od stworzenia profesjonalnej oferty inwestycyjnej, wykonania zdjęć terenów inwestycyjnych po przygotowanie wewnętrznych procedur związanych z obsługą inwestora.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami