W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu pn. Akademia Menadżera Innowacji. Jeszcze tylko do 27 lutego br. do godziny 11:00 przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotację na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menadżera Innowacji”. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej firm, a w przypadku małych przedsiębiorstw także ich właścicieli. Ośmiomiesięczny cykl zjazdów zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej, w której udział mogą wziąć przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program szkoleniowo-doradczy PARP. Oferuje szkolenia w postaci cyklicznie odbywających się zjazdów oraz zapewnia firmie wsparcie doradców, którzy przeniosą wiedzę szkoleniową na grunt praktyczny. W AMI może wziąć udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikro firm co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw co najmniej trzech pracowników.

AMI ma za zadanie przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. „Plan Wdrożenia Zmian”, który zostanie opracowany w czasie trwania projektu umożliwi firmie dalszy rozwój oparty na tworzeniu i wdrażaniu innowacji.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych – w przypadku mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm. Projekt AMI jest współfinansowany ze środków europejskich.

PARP przedłuża termin skałdania wniosków - link.

Więcej informacji na stronie - link.

opublikowano: 18.02.2020r., K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami