Kolejna edycja Brokera zagranicznego realizowanego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy wystartuje 02.03.br. Zakwalifikowane w drodze konkursu firmy uzyskają specjalistyczne informacje o interesujących je rynkach zagranicznych i pomoc w nawiązaniu tam kontaktów biznesowych. W ostatnim etapie zorganizowane zostaną spotkania z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Wnioski będzie można składać do 30.04.2020 r.

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

  • Etap I (ok. 90 dni) - wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych.
  • Etap II (ok. 60 dni) – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.
    Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Usługa zostanie zrealizowana najpóźniej do końca lutego 2021 roku.

W imieni organizatora zchęcamy do udziału.

Więcej informacji na stronie dedykowanej działaniom - link.

publikowano: 26.02.2020r., K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami