Rada Rozwoju Obszaru G.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego została powołana zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r poz. 74). Rada Rozwoju Gospodarczego pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Rada Rozwoju Gospodarczego proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oddziaływania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także wspiera działania, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

RROG Sklad SSSE resized

W jej skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną:

 • Stanisław Szultka – Przewodniczący RROG
 • Piotr Jedliński – Wiceprzewodniczący RROG
 • Anna Stańczyk – Pilarczyk – Sekretarz RROG
 • Paweł Bartoszewski
 • Paweł Waliszewski
 • Zbigniew Szyca
 • Anna Kornacka
 • Ryszard Goławski
 • Zbigniew Wolny
 • Mirosław Majka
 • Arkadiusz Klimowicz
 • Kamil Sebastian Jesionowski
 • Tomasz Tamborski
 • Waldemar Włodarczyk
 • Piotr Pakuszto
 • Paweł Lisowski
 • Maciej Barański
 • Marcin Modrzejewski
 • Iwona Olczak
 • Leszek Waszkiewicz
 • Marta Makuch
 • Rafał Reszka
 • Tomasz Noga
 • Maciej Babij
 • Grzegorz Woelke
 • Jarosław Gawin
 • Michał Walczak
 • Agnieszka Dołęga – Jabłońska
 • Maciej Komorowicz

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami