W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu pn. Akademia Menadżera Innowacji. Jeszcze tylko do 27 lutego br. do godziny 11:00 przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotację na udział w programie szkoleniowym „Akademia Menadżera Innowacji”. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej firm, a w przypadku małych przedsiębiorstw także ich właścicieli. Ośmiomiesięczny cykl zjazdów zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej, w której udział mogą wziąć przedsiębiorstwa bez względu na wielkość i branżę. Całkowity budżet programu PARP na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

W imieniu „Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości” serdecznie zapraszamy na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cykl seminariów informacyjnych „USA & China Gate”, dotyczący podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami