LOGO PRFPKPowstaje oddział terenowy Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. o o.o. To kolejna spółka Samorządu Województwa Pomorskiego działająca na terenie Ziemi Słupskiej, której działania ukierunkowane są na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości z sektora MŚP.

W imieniu Zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zapraszamy na oficjalne otwarcie oddziału terenowego tej instytucji, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. w trakcie seminarium biznesowego "Nowe narzędzia wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw i samorządów” na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego (więcej o tym seminarium piszemy tutaj).

Celem PRFPK jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości z segmentu MŚP, w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

Otwarcie oddziału terenowego związane jest z realizacją strategii PRFPK, dotyczącej rozszerzania zasięgu działania Spółki, a poprzez to dotarcie do szerokiego grona przedsiębiorców ze Słupska i jego okolic.

Podstawowym celem działalności Funduszu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym inwestycji, dla przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego. Realizując tę funkcję Fundusz stymuluje strumień środków kredytowych, jaki trafia do tego sektora. O tym, jak duże są to środki decydują jednak nie tylko zdolności kapitałowe Funduszu, ale również jakość polityki kredytowej banków.

Najważniejsze cele stojące przed słupskim biurem Funduszu to:

  • wdrażanie szerokiego spektrum instrumentów finansowych, kierowanych do przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
  • wprowadzanie produktów poręczeniowych spełniających oczekiwania zmieniającego się rynku,
  • zaangażowanie w szkolenia, skierowane do przedsiębiorców korzystających z poręczeń jak również osób ubiegających się o poręczenie,
  • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Słupska,
  • działania na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,
  • pomoc dotyczącą pozyskania finansowania zewnętrznego osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności,
  • stwarzanie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Partnerem Funduszu jest Słupski Inkubator Technologiczny, na terenie którego będzie mieścić się terenowy oddział PRFPK.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami